Så känner du igen symtomen

Trots covid-19 kan vi fortfarande drabbas av något så enkelt som en gammal hederlig vårförkylning, eller pollensnuva. Därför är det bra att känna till vilka tecken du ska hålla koll på. Här listar vi de vanligaste och de mindre vanliga symtomen.

Coronavirus eller vanlig förkylning?

Den som smittas av covid-19 kan få symtom som påminner om en vanlig förkylning eller influensa. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är vad. Och hur kraftiga symtom du får beror på många saker, som bland annat underliggande sjukdom och ålder.

Vi är alla olika
De vanligaste symtomen på covid-19 är feber, torrhosta och trötthet. Du kan också utveckla andra symtom, som:  

  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk
  • diarré

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna
Symtomen är ofta milda till en början för att sedan öka gradvis. Om du smittats brukar tecken på sjukdom märkas tre till fem dagar efter smittotillfället. Men det kan dröja upp till 14 dagar. Vissa som smittats får inte några symtom alls. 

Hur sjuk blir jag?
Enligt 1177 blir de flesta lindrigt drabbade och återhämtar sig utan att behöva uppsöka sjukvård. Coronaviruset kan gå över efter några dagar, men också ta veckor. Det är många som har feber en längre tid. 

I en intervju med Västerbottens-Kuriren berättar sjuksköterskan Magnus Königsson om hur sjukdomen varit för honom.

När ska jag kontakta vården?
Även om många drabbas lindrigt kommer vissa behöva uppsöka sjukvård. Enligt WHO gäller det, i skrivande stund, ungefär var femte person som smittats.

Särskilt i risk för svåra besvär är äldre personer och de med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, hjärtproblem och diabetes. 

Region Västerbotten och 1177 Vårdguiden har gjort ett självskattningstest där du får veta om du bör kontakta vården eller om du kan ta hand om dina symtom hemma. Här hittar du testet.

Vilka ska jag kontakta?
Om du har symtom är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. På så vis hjälper du till att förhindra vidare smittspridning och du ger sjukvården chans att förbereda sig på att ta emot en smittad. 

Vid akuta tillstånd som andnöd, kontakta 112. 

Om du upplever mer lindriga symtom och behöver sjukvårdsrådgivning ringer du 1177. Av dem får du hjälp att bedöma symtomen och får råd om var du ska vända dig. 

Du som har allmänna frågor om covid-19, men är helt frisk, kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida eller Krisinformation.se. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Källor: WHO och 1177

Scroll to Top