Så förhåller vi oss till coronaviruset

På Bostaden arbetar vi aktivt för att förebygga smittspridningen av covid-19. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar och hur det påverkar dig som hyresgäst.

Tisdag den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läs mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som hyresgäst ska tänka och agera. 

Senast uppdaterad 26 oktober
Vi behöver alla hjälpas åt att försvåra för coronaviruset att sprida sig. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som hyresgäst ska tänka och agera.

Vi bryr oss om dig, dina grannar och våra medarbetare och ber dig därför att tänka på några olika saker:

 • Besök oss inte om du har några sjukdomssymtom. Det gäller såväl vårt kundcenter som våra kvartersvärdskontor. Vi uppmanar dig istället att ringa eller mejla.
 • Om du eller någon i din familj är sjuk – gör bara akuta felanmälningar. En akut felanmälan kan till exempel vara vattenläcka, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar. Vi vill inte riskera att våra medarbetare utsätts för smittan eller riskerar att föra den vidare till dina grannar. Vänta därför med att göra felanmälningar av icke-akut karaktär tills ni är helt friska igen.
 • Vi vill be dig som har inbokade besök i närtid och är sjuk eller har symtom att avboka dem. Det kan till exempel vara redan gjorda felanmälningar eller hyresgästbeställda åtgärder som målning och tapetsering.
 • Innan våra medarbetare besöker dig som bor hos oss kommer de att fråga om ditt hälsotillstånd. Om du har några symtom på luftvägsinfektion flyttas besöket fram. Om våra medarbetare uppfattar att du har symtom på luftvägsinfektion vid besöket, kommer de att avbryta besöket och återkomma när du är symtomfri.
 • Om du sitter hemma i karantän och/eller har luftvägssymtom och får en akut skada kommer vi givetvis hjälpa dig att åtgärda den. Våra medarbetare har fått förhållningsregler som innebär att de genomför besöket med försiktighet, med gott avstånd till dig som hyresgäst, till exempel genom att du vistas i ett annat rum, samt med extra god handhygien efteråt.
 • Vi och våra entreprenörer kommer att undvika besök på vård- och omsorgsboenden och kommer endast att åtgärda akuta åtgärder och åtgärder utomhus. Pågående entreprenader kommer att fortsätta, men med särskilda rutiner som tas fram i dialog med omsorgen. Självklart uppmanar vi våra medarbetare som eventuellt ska göra åtgärder i våra vård- och omsorgsboenden är fria från symtom på luftvägsinfektion.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid 19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom. Det gäller dig som är i gymnasieåldern och äldre.

Lägenhetsvisning 

Enligt hyreslagen är du som hyresgäst skyldig att visa din lägenhet för de som fått erbjudande om att hyra den. Men i och med corona så förstår vi att det kanske inte alltid är möjligt om du till exempel tillhör en riskgrupp eller själv har sjukdomssymtom. Det är därför viktigt att du som tillhör en riskgrupp eller har sjukdomssymtom hör av dig till oss så snart du kan i samband med visning av lägenhet så ska vi försöka hjälpa till så långt det är möjligt.

 • Om du tillhör en riskgrupp och har sagt upp din lägenhet och av den anledningen inte har möjlighet att visa den – hör av dig till vårt kundcenter för dialog om hur situationen kan lösas på bästa sätt.
 • Om du är bostadssökande och har fått ett erbjudande om en lägenhet och är sjuk eller tillhör en riskgrupp och av den anledningen inte kan åka och titta på den så kanske du kan be en vän eller släkting titta på den åt dig. Hittar du ingen annan lösning – hör av dig till vårt kundcenter för dialog om hur situationen kan lösas på bästa sätt.

Vi tar vårt samhällsansvar

För att minska en eventuell spridning till riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att:

 • inte hälsa genom att ta i hand
 • tänka extra mycket på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit) – gör gärna det du också
 • uppmana all personal som har förkylningssymtom att stanna hemma för att minska risken för att smitta.

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för coronaviruset covid-19.

Längre svars- och väntetider

Tänk på att våra svars- och väntetider generellt kan komma att bli längre under en tid, om det är så att vi till exempel får medarbetare som blir sjuka och måste stanna hemma. Det kan också bli så att vi tvingas prioritera om våra arbetsuppgifter under en tid. Vi hoppas och tror att du har förståelse för detta.

Stanna hemma om du är sjuk

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning. Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

För dig som entreprenör

Information till dig som är entreprenör, uppdaterad 22 april

Underhållsprojekt planeras om 

För att minimera risken för smittspridning har vi beslutat att inte påbörja något planerat underhåll i lägenheterna i våra projekt. Det innebär att vissa av våra aktuella och kommande renoveringsprojekt påverkas. Läs mer

Har du frågor till oss på Bostaden?

Välkommen att ringa eller mejla oss. Tänk dock på att svarstiderna kan vara längre än vanligt.

Frågor och svar

Har ni möjlighet att placera ut tvål och handsprit i samlingsrummen i era seniorboenden?
Vi har tyvärr inte möjlighet att placera ut tvål och handsprit i samlingsrummen, men som hyresgäst i våra seniorboenden har man tillgång till tvål och vatten i sitt rum eller i sin lägenhet.

Hur ska man tänka kring att tvätta i gemensamma tvättstugan om man i framtiden eventuellt skulle hamna i karantän?
Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Om du sitter i karantän ska du inte vara ute bland människor alls, men du kanske har någon granne eller familjemedlem som kan hjälpa dig? Om inte rekommenderar vi dig att handtvätta tills karantänstiden är över.

Mer information

Nedan hittar du länkar till aktuell information och rekommendationer kring vad du ska göra om du har funderingar, känner dig orolig eller undrar när du behöver söka vård:

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

1177

Umeå kommun

Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att ställa allmänna frågor om Covid-19.

Andra språk/other languages

Här finns samlad information och länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta

Links and information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages

Är du isolerad och behöver stöd?

Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen erbjuder hjälp och stöd till personer som vistas hemma på grund av coronavirus. De vänder sig till dig som är äldre eller tillhör en riskgrupp. Läs mer

Scroll to Top