Så förhåller vi oss till coronaviruset

På Bostaden arbetar vi aktivt för att förebygga smittspridningen av covid-19. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar och hur det påverkar dig som hyresgäst.

Viktigt att tänka på
Vi behöver alla hjälpas åt att minska spridningen av coronaviruset. Vi bryr oss om dig, dina grannar och våra medarbetare. Därför ber vi dig att tänka på några olika saker:

  • Besök oss inte om du har sjukdomssymtom. Det gäller såväl vårt kundcenter som våra kvartersvärdskontor. Vi uppmanar dig istället att ringa eller mejla.
  • Om du eller någon i din familj är sjuk – gör bara akuta felanmälningar. En akut felanmälan kan till exempel vara vattenläcka, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar. Vi vill inte riskera att våra medarbetare utsätts för smittan. Inte heller att smittan förs vidare till dina grannar. Vänta med att göra felanmälningar som inte är akuta tills ni är helt friska igen.
  • Vi vill be dig som har inbokade besök i närtid, och är sjuk eller har symtom, att avboka. Detta gäller till exempel tidigare gjorda felanmälningar eller hyresgästbeställda åtgärder som målning och tapetsering.
  • Innan våra medarbetare besöker dig som hyresgäst kommer de att fråga om ditt hälsotillstånd. Om du har sjukdomssymtom flyttar vi fram besöket. I de fall våra medarbetare uppfattar att du har symtom vid besöket, kommer de att avbryta besöket och återkomma när du är symtomfri. 
  • Om du får en akut skada i hemmet men sitter i karantän och/eller har sjukdomssymtom kommer vi givetvis att åtgärda den ändå. Våra medarbetare genomför besöket med försiktighet. De kommer exempelvis att hålla avståndet till dig samt vara extra noga med handhygien.
  • Vi och våra entreprenörer kommer undvika besök på vård- och omsorgsboenden och kommer endast att åtgärda akuta åtgärder och åtgärder utomhus. Pågående entreprenader kommer att fortsätta, men med särskilda rutiner som tas fram i dialog med omsorgen. Våra medarbetare som eventuellt ska göra åtgärder i vård- och omsorgsboenden ska vara fria från sjukdomssymtom.

Så hanterar vi åtgärder hemma hos hyresgäster som är 70 år och äldre
Om du som hyresgäst är 70 år eller äldre och har gjort en felanmälan eller beställning av åtgärder i din lägenhet utför vi dessa endast om du inte är hemma när åtgärden utförs. Akuta åtgärder för att upprätthålla lägenhetens funktion kommer vi självklart att utföra hos dig som är äldre även om du är hemma. Självklart kommer vi då att se till att hålla avstånd till dig för att minimera risk för eventuell smittspridning.

Vi tar vårt samhällsansvar
För att minska risken för smittspridning till riskgrupper och motverka ett för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att:

  • inte hälsa genom att ta i hand
  • tänka extra mycket på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit) – gör gärna det du också
  • uppmana all personal som har sjukdomssymtom – om än lätta – att stanna hemma.

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Längre svars- och väntetider
Tänk på att våra svars- och väntetider generellt kan bli längre under en tid. 

Detta eftersom personalstyrkan kan påverkas om våra medarbetare blir sjuka, eller känner av sjukdomssymtom, och därför behöver stanna hemma. Vi kan också tvingas omprioritera våra arbetsuppgifter under en tid. 

Vi hoppas och tror att du har förståelse för detta.

Stanna hemma om du är sjuk
Var uppmärksam på om du upplever symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

Har du sådana symtom ska du inte bege dig till en vårdinrättning. Istället ska du stanna hemma och kontakta vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Har du frågor till oss på Bostaden?
Välkommen att ringa eller mejla oss. Tänk dock på att svarstiderna kan vara längre än vanligt.

Här kan du också[länk till extern FAQ] hitta svar på några vanliga frågor som ställts av Bostadens hyresgäster. 

Mer information
Här har vi samlat kontaktuppgifter[länk till sidan ”Nyttiga kontakter] och länkar till några av de viktigaste källorna och kontakterna under den här krisen. 

Andra språk/other languages
Här finns samlad information och länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta

Links and information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages

Är du isolerad och behöver stöd?
Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen erbjuder hjälp och stöd till personer som vistas hemma på grund av coronavirus. De vänder sig till dig som är äldre eller tillhör en riskgrupp. Läs mer här.

Scroll to Top