Nyttiga kontakter

Här har vi samlat några viktiga kontaktuppgifter som är bra för dig att känna till.  

Kontakt med oss på Bostaden

Våra kvartersvärdar

Har du frågor om ditt boende eller vill göra en felanmälan kontaktar du din kvartersvärd på telefon eller e-post. En lista med kontaktuppgifter till alla våra kvartersvärdar hittar du här.

Vänta helst med felanmälningar som inte är akuta just nu. Det gäller i synnerhet om du eller någon i din närhet uppvisar sjukdomssymtom. En akut felanmälan kan vara en vattenläcka, trasiga el- ledningar eller en kyl som inte fungerar.

090-14 26 10 – Journummer Bostaden

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger. Vid brand, olyckor eller inbrott ring istället 112.

Allmänna telefonnummer som är till hjälp

112 – Nödsituationer

Ring larmnumret 112 i nödsituationer som till exempel akuta sjukdomstillstånd, pågående brott eller bränder. 

1177 – Råd om sjukvård och hälsa

Om du misstänker att du smittats av covid-19 ska du först ringa till 1177 Vårdguiden. Där du får rådgivning innan du besöker vårdcentral, sjukhus eller annan vårdinrättning. 1177 hjälper dig att bedöma symtom eller med var du kan söka vård. 

Genom att ringa 1177 först hjälper du till och minskar risken för smittspridning samt underlättar för vården då de får tid att förbereda sig för att ta emot dig. 

113 13 – Information om olyckor och kriser

Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Exempelvis om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymtom. 

Information online

Självskattningstest covid-19– behöver jag kontakta vården? 

Region Västerbottens webb kan du göra ett självskattningstest för att se om du behöver uppsöka vården. Testet är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Frågor och svar om covid-19 

Här hittar du Folkhälsomyndighetens svar på allmänna frågor om coronaviruset.

Krisinformation.se

Krisinformation.se samlar information från ansvariga myndigheter. Här finns också information på ett stort antal andra språk, förutom svenska och engelska. 

Orolig, utsatt eller fundersam?

0771-900 800 – Röda korsets stödtelefon

Hit kan du ringa för att få hjälp och stöd om du känner dig stressad eller orolig över coronaviruset. 

Stöd till äldre eller personer i riskgrupp 

Du som är äldre eller tillhör en riskgrupp och vistas hemma på grund av covid-19 kan få kostnadsfri hjälp att handla, social kontakt via telefon, följeslagare eller promenadsällskap. Detta tack vara ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, 10.00–12.00), eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se.

116 111 – BRIS

Här kan du som barn eller ungdom få stöd och möjlighet att prata om vad som helst. Du kan ringa 116 111, mejla eller chatta. Här finns också frågor och svar om coronaviruset.

020-50 50 50 – Kvinnofridslinjen

Få stöd om du har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp, eller om du känner någon som har utsatts. 

Socialjour i Umeå 

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer. Till exempel om du misstänker att ett barn far illa i sin hemmiljö. 

Dagtid ringer du 090-16 10 02, kvällar och helger: 090-16 30 50.

Scroll to Top