Nycklar till en harmonisk hemmiljö

Osäkerheten i omvärlden och mer tid i hemmet, kan vara en grogrund för konflikter och gnabb i relationen. Vi pratar med psykologen Anette Michel Sandström om hur man kan skapa en mer harmonisk hemmiljö i pandemitider.

Just nu spenderar många mer tid hemma än vanligt. Vissa arbetar eller studerar hemifrån, andra har förlorat jobbet eller fått gå ner i arbetstid. Umgänge, resor och andra sociala aktiviteter har reducerats till nästintill noll.

– I dagens samhälle kan tid med familjen vara en bristvara, och den här krisen kan faktiskt ge oss möjlighet att stanna upp och ha mer tid för varandra. Det kan också vara påfrestande när rutiner faller och individers olika behov krockar, säger Anette Michel Sandström, legitimerad psykolog, i Umeå.

För de flesta stannar oron på en hanterbar nivå, men för den som redan är sårbar kan oron växa ytterligare av det nuvarande läget. Sådant som i vanliga fall kan få många av oss att må dåligt, som isolering, ensamhet och brist på sysselsättning, blir än mer påtagligt och kan mynna ut i ökad psykisk ohälsa.

– Det vi människor behöver för att må bra kan vara svårare att tillgodose i och med coronakrisen, konstaterar Anette.

Tala ut om förväntningar

I parrelationer är gnabb kring hushållssyss­lor och andra konflikter runt hemarbetet vanligt. När vi nu befinner oss hemma merblir detta ännu mer tydligt.

– I många relationer kan det handla om outtalade förväntningar. Man förväntar
sig att en person ska göra på ett visst sätt, men har inte kommunicerat det vilket leder till besvikelse, säger Anette.

Hon tipsar om att ha tydliga överenskom­melser om vad som är viktigast att prioritera. För en person kanske det är att diskbänken är ren, för en annan är det att få en stund för sig själv varje kväll. Prata om dessa prioriteringar och hjälps åt att upprätthålla dem.

Våga välja bort

Nästan ännu viktigare är att komma överens om vad som inte är prioriterat och som kan stå tillbaka under en period. Kanske ska ni släppa att ha renskurade golv eller hemlagad mat varje dag just nu.

– Det gäller att ta sig tid att prata om de här sakerna, och det samtalet är nästan det svå­raste att få till. Det är ofta enklare att vara negativ, tjata och kommentera i stället för att jobba aktivt med uppmuntran och positiv kommunikation kring vad man tycker är bra hos varandra, säger Anette.

Det kan också vara bra att spara dessa konversationer till en lugn stund och inte kasta ur sig saker i stridens hetta. En konflikt får sällan sin lösning i stressade vardagssitu­ationer. Skriv ned det du funderat på och ta upp det senare, exempelvis när barnen har somnat, om ni är en barnfamilj.

Fokusera på nuet

Känslan av ovisshet, funderingar om hur länge den här situationen kommer vara och hur saker och ting ska bli, tynger många.

Anette Michel Sandström rekommende­rar att du försöker fokusera på det som går att göra något åt – och släpper det du inte kan påverka.

– Om ens planer för sommaren har gått i stöpet kanske man kan skapa nya planer inom de ramar som nu finns. I närområdet, med de närstående, med få personer eller med kortare framförhållning. Fokusera på här och nu och på den närmaste framtiden, säger hon.

”När man är hemma mer blir sakerna man stör sig på extra synliga och på­tagliga”, säger psykologen Anette.
Scroll to Top