Information om vaccination mot covid-19

Nu pågår vaccination mot sjukdomen covid-19 i Sverige. Bostaden vill hjälpa Folkhälsomyndigheten att nå ut så att alla medborgare ska få information om vaccinationerna. Tillsammans har vi möjlighet att sprida informationen i Umeå för att öka kunskapen i samhället om vikten av att vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 för att stoppa smittspridningen.

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram material både på svenska och på andra språk.

Information på svenska

Information på engelska

Information på arabiska

Information på farsi

Information på polska

Information på turkiska

Information på tigrinja

Information på somaliska

Scroll to Top