Sant eller falskt? Myterna om covid-19

Det finns gott om information om coronaviruset, från forskningsrön till nyhetsartiklar och sociala medier. Men vad kan du egentligen lita på?

Svenska myndigheter har upprepat belyst vikten av att vara källkritisk till den information som sprids i medier och online. Det är också så att även världens främsta experter fortfarande lär sig om viruset. Därför är det extra viktigt att hålla sig uppdaterad.

Var noga med att endast lita på bekräftade och trovärdiga källor. Krisinformation.se, som är ansvariga för myndigheters gemensamma information, är ett bra ställe att börja på. Folkhälsomyndigheten, 1177 och WHO är andra du ska ha förtroende för.

Varje vardag klockan 14.00 håller ansvariga myndigheter pressträff där de uppdaterar om läget, den kan du bland annat följa via SVT.

MYT #1: ”Coronaviruset kan inte överföras på ytor”

Det är ännu inte är helt säkert hur länge smittdropparna överlever på ytor. Studier visar att viruset kan stanna kvar under allt från några timmar, upp till flera dagar. Det är dock inte troligt att personer har smittats genom att endast ta i ett föremål skriver 1177.

Covid-19 är ett droppvirus och smittar framförallt när någon hostar eller nyser. Droppar från viruset kan färdas i luften och då smitta någon annan. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Får du viruset på exempelvis händerna och sedan rör vid näsan, munnen eller i ögonen kan du bli smittad.

Du kan göra stor skillnad för att minska smittspridningen genom att tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten. Handsprit kan användas som komplement. Inför som vana att tvätta händerna det första du gör när du kommer hem. Speciellt om du varit i kontakt med allmänna ytor, som hissknappar, dörrhandtag eller stoppknapp i kollektivtrafiken. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Källor: WHO, 1177

MYT #2: ”Det spelar ingen roll om seniorer stannar hemma eller är ute”

Folkhälsomyndigheten starkaste rekommendation är att du som är 70 år eller äldre bör begränsa dina nära kontakter.

  1. För att hålla dig frisk
  2. För att inte smitta andra
  3. För att avlasta sjukvården

Gå gärna ut i friska luften men undvik nära kontakt med andra. Be anhöriga eller bekanta att utföra dina ärenden åt dig. Håll kontakten med familj och vänner över telefon eller digitala kanaler.

Källa: Folkhälsomyndigheten

MYT #3: ”Kan jag bli smittad av mitt husdjur?”

Du kanske hört talats om ett fall där en hund blivit smittad av coronaviruset i Hong Kong? Trots detta finns inga belägg för att en hund, katt eller något annat husdjur kan sprida smittan vidare till människor.

Källa: WHO

MYT #4: ”Kan jag bli smittad genom att ta emot ett paket som skickats från ett riskområde?”

Sannolikheten att smittan förs vidare via ett postpaket är låg. Detta eftersom paketet under transportsträckan utsatts för många olika förhållanden som påverkar virusets levnadslängd, framförallt temperaturskillnader. WHO menar alltså att det är säkert att ta emot paket från riskområden.

Källa: WHO

MYT #5: ”Coronaviruset är extra farligt för någon som är gravid eller ammar”

Ingenting visar på att coronaviruset utgör särskild risk för en gravid person eller ett foster. Du som är gravid bör följa de allmänna råden för att undvika att bli sjuk. Dels för att undvika smittspridning men även för att det kan vara extra jobbigt att vara sjuk som gravid, oavsett sjukdom.

Källa: 1177

MYT #6: ”Du bör undvika lösgodis under coronatider på grund av smittorisken.”

Livsmedelsverket har meddelat att vi inte behöver vara oroliga vad gäller smittspridning via lösgodis. Det finns nämligen inget som tyder på att du smittas om du äter lösgodis med viruset på. Viruset måste ner i luftvägarna för att orsaka sjukdom, inte ner i magtarmkanalen. Coronaviruset klarar inte av magsäckens sura miljö.

För att kunna bli smittad via föremål så som plastskopan vid godishyllan krävs följande:

  1.  En sjuk person hostar eller nyser på plastskopan.
  2.  En frisk person rör direkt därpå vid samma skopa och får virus på sina händer.
  3.  Den friska personen petar i ögon, näsa eller mun med den virussmittade handen.

Källa: Livsmedelsverket

Scroll to Top